Đồng chí Ngô Đức Tuấn là Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN khóa XXV

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Đại hội. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Đại hội. Ảnh: H.A