Đại hội XVI Công đoàn TP. Hà Nội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 23 - 25.4

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thông tin về Đại hội XVI CĐ TP. Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thông tin về Đại hội XVI CĐ TP. Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thông tin về Đại hội XVI CĐ TP. Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội