Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ đội biên phòng lần thứ VIII

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: L.N
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: L.N
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: L.N