Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ đội biên phòng lần thứ VIII

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: L.N
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: L.N