Công đoàn Văn phòng Quốc hội: Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên chất lượng để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ

Đồng chí Phạm Thúy Chinh - Chủ tịch CĐ Văn phòng Quốc hội khóa VIII phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Phạm Thúy Chinh - Chủ tịch CĐ Văn phòng Quốc hội khóa VIII phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Phạm Thúy Chinh - Chủ tịch CĐ Văn phòng Quốc hội khóa VIII phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Trường