Công đoàn Công Thương VN gắn biển công trình chào mừng Đại hội III

Quang cảnh lễ gắn biển công trình. Ảnh: N.X
Quang cảnh lễ gắn biển công trình. Ảnh: N.X
Quang cảnh lễ gắn biển công trình. Ảnh: N.X