Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN phấn đấu 100% các DN có vốn điều lệ do Nhà nước chi phối không nợ BHXH

ĐH khai mạc tại Hà Nội sáng 19.4
ĐH khai mạc tại Hà Nội sáng 19.4
ĐH khai mạc tại Hà Nội sáng 19.4