Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN phấn đấu 100% các DN có vốn điều lệ do Nhà nước chi phối không nợ BHXH

ĐH khai mạc tại Hà Nội sáng 19.4
ĐH khai mạc tại Hà Nội sáng 19.4