Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến: Lấy lợi ích đoàn viên là mục tiêu phấn đấu

Các đại biểu cùng dự lễ ra mắt của BCH LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVIII. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Các đại biểu cùng dự lễ ra mắt của BCH LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVIII. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Các đại biểu cùng dự lễ ra mắt của BCH LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVIII. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội