Các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lấy lợi ích đoàn viên làm mục tiêu hoạt động

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao bảng đầu tư dự án thiết chế CĐ tỉnh Vĩnh Phúc với tổng kinh phí 310 tỉ đồng cho LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hải Nguyễn.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao bảng đầu tư dự án thiết chế CĐ tỉnh Vĩnh Phúc với tổng kinh phí 310 tỉ đồng cho LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hải Nguyễn.