Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng Liên đoàn lao động VN:

Nghiệm thu đề tài về đào tạo và sử dụng lao động sau đào tạo