Quỹ TLV Lao Động: Triển khai gói hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt cho NLĐ Bình Định

Nhà ở của một trường hợp được khảo sát.
Nhà ở của một trường hợp được khảo sát.
Nhà ở của một trường hợp được khảo sát.
Lên top