Mỗi tin nhắn, một tấm lòng sẻ chia với người dân vùng bão lũ

Tình hình bão lũ khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề.
Tình hình bão lũ khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề.
Tình hình bão lũ khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề.
Lên top