Dành dụm lương hưu gửi tới đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt

Cảnh đổ nát nhà cửa sau cơn bão số 12. Ảnh LĐ.
Cảnh đổ nát nhà cửa sau cơn bão số 12. Ảnh LĐ.
Cảnh đổ nát nhà cửa sau cơn bão số 12. Ảnh LĐ.
Lên top