Cần lắm những vòng tay giúp học sinh vùng lũ tới trường

Trẻ em đồng bào vùng lũ đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ để có thể tới trường.
Trẻ em đồng bào vùng lũ đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ để có thể tới trường.
Trẻ em đồng bào vùng lũ đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ để có thể tới trường.
Lên top