4.600 suất quà đến với người nghèo và đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tiếp nhận hỗ trợ từ Cty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tiếp nhận hỗ trợ từ Cty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tiếp nhận hỗ trợ từ Cty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Lên top