Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc khó mà cản được Ấn Độ nói về Biển Đông