Suy đoán về lý do ông Putin sa thải cộng sự thân tín nhất ở Kremlin