“Quan hệ Việt-Nga hiện nay là giai đoạn thử thách quyết liệt...“