Pháp: Cuộc bầu cử quan trọng nhất Châu Âu “hút khách” Mỹ

11 ứng viên tổng thống Pháp tranh luận trên truyền hình ngày 20.4.2017. (Ảnh: Reuters)
11 ứng viên tổng thống Pháp tranh luận trên truyền hình ngày 20.4.2017. (Ảnh: Reuters)