Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Putin thích Trump hay Clinton làm tổng thống?