Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Obama có thể giúp Lào thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc?