Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những câu hỏi bỏ ngỏ sau cái chết của Tổng thống Uzbekistan

Cố Tổng thống Uzbekistan - Islam Karimov.
Cố Tổng thống Uzbekistan - Islam Karimov.