Những câu chuyện đáng chú ý trong năm 2017

Tổng thống đắc cử Mỹ - Donald Trump - dự kiến sẽ có nhiều thay đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại.
Tổng thống đắc cử Mỹ - Donald Trump - dự kiến sẽ có nhiều thay đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại.