Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nếu Donald Trump thắng cử, chỉ bởi vì Hillary Clinton là phụ nữ?