Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ rút khỏi TPP, Trung Quốc đắc lợi thế nào?