Mối “lương duyên” Nga - Philippines

Tổng thống Nga - Vladimir Putin và Tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte.
Tổng thống Nga - Vladimir Putin và Tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte.