Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ivanka Trump và tầm ảnh hưởng với quyết sách của Tổng thống Mỹ

Ivanka Trump.
Ivanka Trump.