Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump có cơ hội giành chiến thắng