Điều gì xảy ra nếu một ứng viên tổng thống Mỹ bỏ cuộc?