Điều gì tiếp theo cho quan hệ Mỹ - Cuba?

Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry - ở Cuba trong sự kiện mở cửa trở lại Đại sứ quán Mỹ tại Havana.
Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry - ở Cuba trong sự kiện mở cửa trở lại Đại sứ quán Mỹ tại Havana.