Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Con cá bống và tình cảm tốt đẹp của Nhật Hoàng với Việt Nam