Chiến dịch tranh cử của Hillary và những người phụ nữ của Bill Clinton

ừ trái sang: Paula Jones, Monica Lewinsky và Gennifer Flowers - những người ông Bill Clinton có quan hệ tình ái vụng trộm.
ừ trái sang: Paula Jones, Monica Lewinsky và Gennifer Flowers - những người ông Bill Clinton có quan hệ tình ái vụng trộm.