Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chặng đường đến ghế chủ nhân Nhà Trắng của Hillary Clinton