Báo Mỹ: Nếu cần, Nga sẽ giúp Trung Quốc bảo vệ đảo tranh chấp ở Biển Đông