Ai sẽ là thủ tướng kế tiếp của Singapore?

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.