Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giao thừa xa nhà!