Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tình huống pháp lí: Xe tải "dìu" xe khách có được bồi thường thiệt hại?