Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ lãnh đạo phòng, ban đi tiệc nhà giám đốc sở trong giờ hành chính :

Nếu là giám đốc sở, tôi sẽ xin lỗi người dân