Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Luật sư nói gì về vụ xông vào lấy tang vật tiêu hủy?