Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Luật sư nói gì về việc sử dụng “Nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế”?