Luật sư nói gì về hành vi dùng dao cắt đứt “của quý”?