Không thể “làm vui” thân chủ

Không nên mua bán nhà giấy tờ không đầy đủ dù giá rẻ. Ảnh minh họa
Không nên mua bán nhà giấy tờ không đầy đủ dù giá rẻ. Ảnh minh họa