Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chậm trễ khen thưởng 2 lão nông chống tham nhũng: UBND tỉnh Bắc Ninh làm trái luật thi đua, khen thưởng?