LD1880: Nỗi đau trên vành khăn trắng của 2 bé gái mồ côi cả cha lẫn mẹ