LD1826: Bà ung thư chờ chết, cháu mắc bệnh tim bẩm sinh

Anh Trường với nỗi bi đát vì mẹ bệnh ung thư chỉ còn tính từng ngày, con thơ bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: Trần Tuấn
Anh Trường với nỗi bi đát vì mẹ bệnh ung thư chỉ còn tính từng ngày, con thơ bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: Trần Tuấn
Anh Trường với nỗi bi đát vì mẹ bệnh ung thư chỉ còn tính từng ngày, con thơ bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top