LD18133: Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo nuôi 3 con ăn học và mẹ già gần 80 tuổi

Bà Vần cùng 3 người cháu của mình. Ảnh: PV.
Bà Vần cùng 3 người cháu của mình. Ảnh: PV.
Bà Vần cùng 3 người cháu của mình. Ảnh: PV.
Lên top