LD18118: Lọt lòng mẹ đã phải sống đời thực vật qua hai thập kỷ

Anh Huỳnh Đăng Thạch hơn 19 năm sống đời thực vật.
Anh Huỳnh Đăng Thạch hơn 19 năm sống đời thực vật.
Anh Huỳnh Đăng Thạch hơn 19 năm sống đời thực vật.
Lên top