LD18111: Tai họa bất ngờ giáng xuống chàng trai chăm học, hiếu thảo

Nguyễn Việt Hùng đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Việt Hùng đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Việt Hùng đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc