LD18100: Hoàn cảnh khốn khó của gia đình có 3 người bị bỏng nặng

Một gia đình đang điêu đứng vì bỏng nặng.
Một gia đình đang điêu đứng vì bỏng nặng.
Một gia đình đang điêu đứng vì bỏng nặng.
Lên top