LD17138: Cơ cực người mẹ đơn thân tật nguyền nuôi 2 con thơ

Chị Nguyễn Thị Thùy Trâm và cánh tay trái đã “chết”, không cử động được cùng với hai đứa con nhỏ thơ dại…
Chị Nguyễn Thị Thùy Trâm và cánh tay trái đã “chết”, không cử động được cùng với hai đứa con nhỏ thơ dại…
Chị Nguyễn Thị Thùy Trâm và cánh tay trái đã “chết”, không cử động được cùng với hai đứa con nhỏ thơ dại…
Lên top