LD17137: Lời khẩn cầu của gia đình có 2 mẹ con bị ung thư

Mẹ Nguyễn Thị Bê và con trai Phan Văn Khánh, nằm đó với hai nỗi đau bệnh tật, nghèo khó…
Mẹ Nguyễn Thị Bê và con trai Phan Văn Khánh, nằm đó với hai nỗi đau bệnh tật, nghèo khó…
Mẹ Nguyễn Thị Bê và con trai Phan Văn Khánh, nằm đó với hai nỗi đau bệnh tật, nghèo khó…
Lên top